1177 psykiatri

Söka vård för psykiska besvär – 1177

Ibland behövs hjälp från vården. Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner.

Det finns många sätt att få hjälp om du mår dåligt psykiskt. Ofta räcker det med råd och stöd. Ibland behövs hjälp från vården. Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner.

Psykiatrisk vård för vuxna i Stockholms län – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Sök psykiatrisk vård i Skåne – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Alla människor, barn, unga och vuxna, har ibland bekymmer i sina liv. Ibland kan det vara svårt att veta hur du ska gå vidare. Du kan behöva vård, stöd och hjälp att hitta rätt. I dessa lägen finns det olika typer av hjälp att få.

Att söka stöd och hjälp – 1177

Det finns många sätt att få hjälp om du mår dåligt psykiskt. Ofta räcker det med råd och stöd. Ibland behövs hjälp från vården. Kontakta en psykiatrisk …

Här finns information om olika former av stöd du kan få. Det finns också kontaktuppgifter till olika patient- och närståendeföreningar.

Att söka psykisk hjälp i Västra Götaland – 1177

Hit kan du som bor i Västra Götaland vända dig för att få psykiatrisk och psykologisk hjälp.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård – 1177

Det är bara om du är svårt psykiskt sjuk och verkligen behöver vård som du får vård mot din vilja. Det kallas psykiatrisk tvångsvård.

Söka psykiatrisk vård i Östergötland – 1177

Alla människor, barn, unga och vuxna, har ibland bekymmer i sina liv. Man vet ibland inte hur man ska gå vidare på egen hand, man kan behöva vård, …

Alla människor, barn, unga och vuxna, har ibland bekymmer i sina liv. Man vet ibland inte hur man ska gå vidare på egen hand, man kan behöva vård, stöd och hjälp att hitta rätt. I dessa lägen finns olika typer av hjälp att få.

Vuxenpsykiatri i Region Gävleborg – 1177

Vuxenpsykiatri i Region Gävleborg … Har du exempelvis kraftig nedstämdhet, ångest, självmordsplaner, könsdysfori, psykossymtom, tvångstankar eller ätstörningar …

Om vuxenpsykiatrin i Blekinge – 1177

Det gör du på våra öppettider via akut- och rådgivningsteamen på respektive vuxenpsykiatrisk mottagning, som du hittar under Hitta mottagning på den här sidan.

Psykiatrimottagning Falun – 1177

Mottagningen vänder sig till personer 18 år och äldre som har behov av specialistpsykiatri. Vanligt förekommande diagnoser är svåra depressioner, …

Keywords: 1177 psykiatri